jQuery+Html5实现唯美表白动画效果

2020-01-07 11:43:19 画布

唯美表白动画

jQuery+Html5实现唯美表白动画代码是一款动画效果很棒!

修改教程:

打开index.html

1、修改文字内容
大约28行~38行

2、修改背景音乐,时间计时
修改大约55/57行。

// 相爱开始时间 (年月日)
var LoveStart = "2020, 1, 1, 2, 4, 0";// 2020年,1月,1日,2时,4分,6秒;
// 背景音乐
var LoveMusicUrl = '';// 音乐地址,为空使用默认的音乐

记得时间用逗号,分隔。

评论